<details>

Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <details> xác định thêm chi tiết hoặc điều khiển có thể được ẩn hoặc hiển thị theo yêu cầu.
 • Nội dung của tag <details> không được hiển thị, trừ khi thuộc tính open được thiết lập.
 • Tag <details> thường được dùng kèm với tag <summary>, để làm tiêu đề cho <details>.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<details>
<summary>Tiêu đề<summary>
</details>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<details>
<summary>Học HTML<summary>
<p>Học từ cơ bản đến nâng cao.</p>
<p>Tham khảo những phần liên quan.</p>
</details>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <details>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer10
 • Firefox14
 • Opera10
 • Google Chrome20
 • Safari6

Tag <details> được hỗ trợ trong một số trình duyệt.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <datalist>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • IOS6.0
 • Android4.0
 • BlackBerry10

Trình duyệt

 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • IOS6.0
 • Android4.0
 • BlackBerry10
 • PlayBook OS2.0

Trình duyệt

 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <details thuoctinh="giatri"></details>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
open open open="open" Xác định <details> được hiển thị.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5