Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <ruby> định nghĩa một chú thích ruby (đối với kiểu chữ Đông Á).
  Chú thích: ruby được sử dụng trong khu vực Đông Á, hiển thị cách phát âm của các ký tự Đông Á.
 • Tag <ruby> được dùng kèm với <rt><rp>, trong đó:

  • <rt>: định nghĩa một lời giải thích hoặc cách phát âm của các kiểu chữ Đông Á.
  • <rp> hiển thị những nội dung bên trong khi trình duyệt không hỗ trợ tag <ruby>.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<ruby>
text chú thích ruby<rp>(</rp><rt>text phát âm hoặc giải thích</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<ruby>
字 <rp>(</rp><rt>じ</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <ruby>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer10
 • Firefox14
 • Opera12
 • Google Chrome6
 • Safari5

Tag <ruby> vẫn chưa được hỗ trợ trong Firefox14, Internet Explorer 10 và Opera12.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <ruby>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • IOS4.0
 • Android2.2
 • BlackBerry6
 • Symbian5.3
 • WebOS2.2

Trình duyệt

 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • IOS4.2
 • Android3.2
 • BlackBerry10
 • WebOS3.0
 • PlayBook OS1.0

Trình duyệt

 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <ruby thuoctinh="giatri"></ruby>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5